Ми здійснюємо безкоштовне забезпечення протезами, ортезами, додатковими засобами для особистого догляду та захисту та кріслами колісними пільгових категорій населення згідно наступних нормативних актів:

Постанова про затвердження порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів… [переглянути]

Наказ про затвердження порядків визначення функціональних можливостей інваліда, дитини-інваліда, іншої особи… [переглянути]

Наказ про затвердження Порядку призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, учасника антитерористичної операції… [переглянути]

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 (зі змінами ) право на безкоштовне отримання протезно-ортопедичних виробів мають:

 • Діти з інвалідністю
 • Діти з порушеннями опорно-рухового апарату;
 • Особи з інвалідністю
 • Пенсіонери за віком без встановлення інвалідності (за висновком ЛКК)
 • Військовослужбовці та учасники АТО незалежно від встановлення їм інвалідності (за рішенням ВЛК або ЛКК)
 • Працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах та у період її проведення;
 • Потерпілих від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань.

Зазначені вище категорії осіб забезпечуються допоміжними засобами реабілітації без права продажу, передачі або дарування їх іншим людям протягом строку, на який вони видаються.

Перелік документів, які необхідно надати  в орган соціального захисту населення (ЦНАП) для безкоштовного забезпечення протезно-ортопедичними виробами та кріслами колісними:

 • заяву про забезпечення засобом реабілітації;
 • паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (далі – документ, що посвідчує особу), або свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років);
 • висновок про необхідність забезпечення особи з обмеженнями повсякденного функціонування допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) (далі – висновок) за формою згідно з додатком, який формується одним із таких суб’єктів:
  • медико-соціальною експертною комісією (далі – МСЕК) на підставі індивідуальної програми реабілітації;
  • лікарсько-консультативною комісією (далі – ЛКК) (для дітей з інвалідністю – на підставі індивідуальної програми реабілітації);
  • військово-лікарською комісією (далі – ВЛК) на підставі довідки;
  • мультидисциплінарною реабілітаційною командою на підставі індивідуального реабілітаційного плану.
 • копія одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспорт громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
 • оригінал довідки з місця роботи, служби або навчання особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються) – для забезпечення протезами верхніх та нижніх кінцівок, ортопедичним взуттям, активними кріслами колісними;
 • посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги.

Учасники антитерористичної операції додатково подають такі документи:

 • довідку органу внутрішніх справ про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством (для учасників антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та яким не встановлено інвалідність);
 • документ, що містить інформацію про місце реєстрації проживання (перебування) особи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, виданий уповноваженим органом за місцем проживання такої особи (для учасників антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції, районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та яким не встановлено інвалідність);
 • витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видану командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районі та у період здійснення зазначених заходів (для осіб, визначених абзацом першим пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, яким не встановлено інвалідність);