Ми гарантуємо якість виготовленої нами продукції, адже наші вироби виготовляються з високоякісних матеріалів та комплектуючих провідних світових виробників.

До кожного виданого нами виробу додається інструкція з експлуатації та талон на гарантійне обслуговування.

Під час періоду експлуатації виданої продукції працівники підприємства проводять гарантійне та післягарантійне обслуговування виданих виробів.

Нами створено спеціальну гарячу лінію (тел.: 0 800 30 39 33 ), за номером якої кожний клієнт може отримати безкоштовну консультацію в разі виникнення певних питань чи проблем.

Ремонт і технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації за кошти державного бюджету проводиться згідно порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2023 р. № 1306), а саме:

Дострокова заміна технічних та інших засобів реабілітації, виданих особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі, здійснюється на підставі медичних показань, що підтверджуються висновком МСЕК, індивідуальною програмою або довідкою ЛКК, рішенням ВЛК, довідки про викрадення, руйнування внаслідок дій непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус тощо).

У разі зміни антропометричних даних, зокрема розміру кукси особи, яка користується протезом, за період експлуатації індивідуального засобу реабілітації (зокрема, такого, гарантійний строк експлуатації якого не закінчився) суб’єкт господарювання замінює приймальну гільзу (куксоприймач) за рахунок коштів державного бюджету на підставі висновку, за заявкою про проведення ремонту, поданою особою або її законним представником до територіального відділення Фонду, з обов’язковим внесенням відповідної інформації до електронної особової справи та замовлення. Вартість такої заміни входить до сумарного розміру видатків на ремонт виробу.

Ремонт за рахунок коштів державного бюджету протезів нижніх кінцівок (для протезів гомілки – стопи, для протезів стегна – стопи та механізму колінного), якими забезпечено осіб, яким установлено I-II ступінь функціональних можливостей, проводиться суб’єктом господарювання не раніше ніж через один рік з дати отримання в експлуатацію, осіб, яким установлено III-IV ступінь функціональних можливостей, – через два роки, протезів верхніх кінцівок – через один рік. Таке обмеження не поширюється на ремонт, що передбачає заміну куксоприймача або інших елементів кріплення протеза, виготовлених індивідуально.

У разі заміни комплектувальних виробів під час післягарантійного ремонту протезного виробу строк експлуатації виробу продовжується для протезів нижніх кінцівок (протезів гомілки – стопи, протезів стегна – стопи та механізму колінного), якими забезпечено осіб, яким установлено I-II ступінь функціональних можливостей, на один рік з дати видачі протезного виробу після ремонту, осіб, яким установлено III-IV ступінь функціональних можливостей, – на два роки, для протезів верхніх кінцівок – на один рік.

Ремонт за рахунок коштів державного бюджету крісел колісних проводиться після закінчення гарантійного строку їх експлуатації. Гарантійний строк експлуатації крісла колісного становить 1 рік з дати одержання крісла колісного.

Зазначена інформація обов’язково вноситься підприємством, яке провело такий ремонт, до особової картки особи та до замовлення.